Ondergrond betonplaten

Home | Overig | Ondergrond betonplaten

Voor aanvang van het leggen van betonplaten dient u te weten op welke ondergrond de platen komen te liggen. Zandgrond, klei, veen op klei ect. Afhankelijk van het soort grond dient men de onder baan te prepareren. Zit u bijvoorbeeld op veengrond, dan is het advies om eerst een baan in meerdere lagen van gebroken puin (repac) te maken en goed te verdichten te egaliseren.  Daarop dient u een zandbed aan te brengen van 1 gelijke dikte van minimaal 10 cm waarin de betonplaten zich uitstekend kunnen zetten. Weet u niet goed op welke soort grond u zit of dat de bodemgesteldheid voldoende draagkracht heeft, dan kunt u hiervoor het beste een deskundige inschakelen. De bodemgesteldheid is uiteindelijk bepalend voor de uiteindelijke draagkracht van de ondergrond. Laat u zich dus goed adviseren.

Het zand dient gelijkmatig verdicht te worden. Dit kunt u doen door minimaal twee lagen grof zand aan te brengen en verdicht te worden, deze laag zand dient +/- 30cm dik te zijn. Het beste is om spuitzand te gebruiken, dit heeft een grovere korrel en laat het water makkelijk door. Zo voorkomt u dat er water onder de betonplaten blijft staan. Het verdichten moet gebeuren met behulp van een trilplaat van minimaal 450kg. Het grondwaterpeil dient minimaal 0,5m lager te zijn dan het niveau van de betonplaten. Voor het egaliseren van de zandbaan kan het beste een laser bak worden gebruikt. Op deze manier weet u zeker dat de baan op voldoende afschot ligt en vlak is. Na het egaliseren dient de baan weer te worden afgetrild . Voor het plaatsen dient de toplaag van +/- 5mm weer los te worden gemaakt met bijvoorbeeld een hark. Hierdoor kan de betonplaat zich beter zetten in de ondergrond.

Legmethode betonplaten

Er zijn verschillende manieren van leggen mogelijk. Zo kunt u de betonplaten zelf leggen of laten leggen. Dit kan op verschillende manieren:

Het laten leggen van de betonplaten kan vanaf de vrachtwagen met behulp van een vacuüm unit. De laad/los kraan die op de trailer staat wordt verbonden met deze vacuüm-unit.U kunt ze ook zelf leggen met behulp van hijssleutels. Vraagt u voordat u hijshaken gebruikt of u de juiste haken/sleutels heeft. Elk formaat betonplaat kan namelijk voorzien zijn van een ander type hijsvoorziening.

Bekijk hier het filmpje over betonplaten leggen.

Voor het plaatsen van de betonplaten kan de plaats worden uitgezet met behulp van bijvoorbeeld piketten en metseldraad. Op deze manier weet u zeker dat de platen haaks tegen elkaar aan komen te liggen en recht in het werk komen. Tijdens het leggen is het aan te raden om de platen +/- 5mm uit elkaar te leggen. Deze voeg kan eenvoudig gecreëerd worden door gebruik te maken van afstandhouders. Belangrijk is om één afstandhouder per scheidslijn (tussen twee platen) te plaatsen op het smalste punt van de plaat. De afstandhouders niet direct verwijderen, maar wachten totdat alle betonplaten zijn gelegd. Vervolgens dient u de voegen in te vegen met schoon, droog en grof zand. Het invegen van de voegen zorgt voor een goede opsluiting van de platen. Tevens dient u de betonplaten op te sluiten met bijvoorbeeld een opsluitband. Dit voorkomt verzakking aan de zijkant en houdt de platen keurig op zijn plaats.

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van de losplaats is van zeer groot belang. De betonplaten 2×2 worden namelijk geleverd met een steentrailer met bestuurbare achterassen van +/- 18 meter lang. Een volgeladen trailer/combinatie is ca. 50 ton en zal uitsluitend over voldoende verharde wegen rijden en op voldoende verhard terrein lossen. Wilt u de betonplaten dus op moeilijk bereikbare plaatsen laten lossen of laten leggen, dan dient u dit vooraf te melden, zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden. Wilt u de betonplaten laten lossen of leggen, dan is de bereikbaarheid dus heel belangrijk.

Inhoud