Betonplaten

Bij Timmerman Beton vindt u een ruim assortiment aan betonplaten. Wij hebben voor elke toepassing een oplossing!

 

Resultaat 1–16 van de 51 resultaten wordt getoond

Betonplaten

Betonplaten van Timmerman Beton.

Deze betonplaten en stelconplaten bieden vele mogelijkheden voor alle soorten verkeer. Ze kunnen vlot worden gelegd en zijn makkelijk in onderhoud. Het standaard assortiment betonplaten van Timmerman beton vindt u op onze website. De meest voorkomende betonplaat zijn de betonplaten 2×2 en de betonplaten 80×120 . Uiteraard kunnen wij ook eventueel andere afmetingen of gebruikte betonplaten leveren. De betonplaat kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, voor kuilplaten of ten behoeve van verharding voor bijvoorbeeld een parkeerplaats.

De prijzen van onze betonplaten en betonproducten

Natuurlijk leveren wij betonplaten en andere beton producten tegen zeer aantrekkelijke prijzen en profiteert u van de partij aanbiedingen. U bent dus bij Timmerman beton verzekerd van een goede prijs-kwaliteit verhouding. Wij voorzien u graag van een advies op maat en denken met uw situatie mee. Voor elke toepassing is een beton-oplossing.

Mocht u vragen hebben over onze betonplaten of beton producten, dan kunt u ons altijd bellen of geheel vrijblijvend een offerte opvragen. Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen en geven u een passende oplossing.

Stapelen van Betonplaten
Leg drie steunpunten, bijvoorbeeld korte balkjes van ca. 20cm lengte of betonklinkers op de bezemschone en vlakke verharding of op het uitgevlakte en afgetrilde zandbed. De steunpunten dienen in een Driehoeks vorm ten opzichte van elkaar te worden gelegd, elk met eenzelfde vrije ruimte( ca. 10cm) tussen de kanten en het steunpunt. Op de steunpunten kan dan de eerste betonplaat worden gelegd. Plaats vervolgens opnieuw drie steunpunten loodrecht boven de eerste drie steunpunten. Leg hierop de tweede betonplaat. enzovoort. Maak de stapel betonplaten niet te hoog. Uitgaande van de voorgeschreven losplaats kunt u de volgende stapelhoogte aanhouden.

Betonplaat 200 x 200 x 14cm 6st (op verharding) 3st ( op zandbed)
Betonplaat 200 x 200 x 16cm 5st (op verharding) 3st ( op zandbed)

Plaatsen van de Betonplaten
Alvorens met de plaatsing van de betonplaten wordt begonnen, dient te allen tijde de plaats van de verharding te worden uitgezet. Het uitzetten kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden met behulp van piketten en metseldraad. Tijdens het plaatsen van de betonplaten dient een voeg van 5mm tussen de betonplaten onderling te worden aangehouden. Dit kan eenvoudig door het plaatsen van afstand-houders, bijvoorbeeld stukjes hout of anderszins. Plaats daarbij één afstand houder per scheidslijn tussen twee betonplaten en wel op het smalste punt. De afstand houders kunnen verwijderd worden nadat alle betonplaten geplaats zijn. Vervolgens dienen de voegen te worden vol geveegd met schoon, droog, grof rivierzand. Nadat het zand in de voegen is nagezakt, deze nogmaals navegen om een goede opsluiting te garanderen. De verharding met betonplaten dient vervolgens opgesloten te worden met een klei rug, opsluitband of anderszins.

Benodigd gereedschap:
– Haken voor het hijsen van de betonplaten/zuignap
Beslist geen Stelcon haken toepassen ( vraag uw leverancier naar de juiste haken )
– Een lang stootijzer of stalen buis om de betonplaten te stellen.
– Een hark en/of schop om het zandbed los te maken en/of eventueel zand te verplaatsen.
– Bezem voor het vullen van de voegen met zand
– Piketten en metseldraad voor het uitzetten van de verharding
– af standhouders voor het stellen van de betonplaten onderling

Het plaatsen van de betonplaten is en blijft te allen tijde de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Ingebruikname betonplaten
Bij het in gebruik nemen van de nieuw aangelegde verharding met betonplaten dient deze niet direct maximaal te worden belast, maar rustig ingereden met gedeelde last, zodat de betonplaten zich kunnen “zetten” in het zandbed. Bij de opslag van agressieve producten als voer en mest, trekt het tot aanbeveling de betonplaten te beschermen tegen aantasting. De kwaliteit en uitvoering van de ingebruikneming en verduurzaming is en blijft te allen tijde de taak en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

U kunt bij ons de keuze maken tussen gewapende en ongewapende betonplaten. Bij de gewapende betonplaat is er sprake van een combinatie van beton en stalen staven (betonijzer), wapening genoemd. De staven worden daar aangebracht waar trekspanning zal optreden; hierdoor blijft beschadiging van de betonplaat achterwege.

Eigenschappen gewapende betonplaten
De betonplaten 200×200 kunnen voorzien zijn van een enkele of dubbele wapening. De gewapende platen bevatten stalen staven die krachten opnemen (trekwapening en drukwapening) en de betonplaten versterken, met name op de plekken waar beton alleen te zwak is. De kwaliteit van de betonplaten worden bepaald door de zgn. sterkteklasse en milieuklasse. Hierbij heeft de betonplaat de volgende klasse-aanduidingen:

– Normale betonsterkte to B65
– Hoge sterkte tot B105
– Zeer hoge betonsterkte tot B150
– Ultra hoge sterkte tot B200

De platen met zwaardere wapening zijn met name geschikt voor zware belastingen. De aslast die een betonplaat aan kan is mede afhankelijk van de betonkwaliteit. De betonkwaliteit kan oplopen tot een aslast van 20 ton.

Milieuklasse van de betonplaten
Niet alle platen zijn geschikt voor iedere toepassing. Worden de betonplaten bijv. blootgesteld aan
weer en wind of komen ze in aanraking met strooizout, dan moeten er hogere eisen worden gesteld aan het beton. Hiervoor worden de betonplaten ingedeeld in verscheidene “milieuklassen”.

Instructie vóór het leggen van de betonplaten

Betonplaten leggen
De ondergrond voor de betonplaten dient te worden opgebouwd uit een goed verdicht zand pakket direct onder de betonplaat met een dikte van 30 cm. Daaronder dient een fundering laag opgebouwd uit hoogovens lakken met een dikte van 30 cm aanwezig te zijn.

De bodemgesteldheidis bepalendvoor de uiteindelijkedraagkracht vande ondergrond.Laat u zichdaarom door derdenprofessioneel ondersteunenbij de bepalingvan eventueelbenodigdegrondverbetering.Echter, udient te allentijdeeen vlakzandbed van minimaal 30 cm.aan tebrengen.

Het zandbed
De gewenste verdichting voor de betonplaten verkrijgtmen inhet algemeendoorhetzandbed in tweerichtingenmechanisch te verdichten m.b.v. eenzogenaamdetrilplaat (eenalternatieve verdichtingswijzeen/ofhetgebruikvan een alternatiefgereedschapis op risico van de opdrachtgever). Indieneen zandbedwordt aangelegdmeteentotalediktevanmeerdan25cm.,dandienthetzandinlagenopgebrachttewordenvanmaximaal20cm.Iedereopgebrachtelaag dient steedsafgetrild teworden. Een gelijkmatigeverdichting isvan het grootstebelang vóór het leggen van de betonplaten.

Hoogte zandbed
Het zandbedvoor de betonplaten dient geëgaliseerdteworden op het juistehoogteniveauenvervolgensweer aangetrild. Vóórplaatsing van de betonplatendientvanhet geëgaliseerde enafgetrilde zandbed eentoplaag van ca. 0,5cm. weer te worden losgemaakt metbijvoorbeeld eenhark.

Verzakking van betonplaten voorkomen
Dit met als doel (uiteraard) om verzakking van de betonplaten te voorkomen. Daartoe volstaat in depraktijkeen afschot van minimaal 0,5%(=0,5 cm.per meter). Met dit afschot zal verzakking van de betonplaten normaal gesproken worden voorkomen.

Leverancier kannimmeraansprakelijkwordengesteldvoor heteventueelverzakken van debetonplaten.De kwaliteitenuitvoeringvanhet grondwerk/zandbed isenblijfttenallen tijdedetaakenverantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Betonplaten afmetingen
Er zijn vele afmetingen betonplaten leverbaar, hieronder vindt u een kleine greep uit het grote assortiment. Informeer goed voor welke toepassing de platen geschikt zijn.

Prijzen op de website
De genoemde prijzen zijn franco prijzen per volle vracht, doch afhankelijk van de afleverplaats. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Prijswijzigingen zet- en drukfouten voorbehouden.

Betonplaten prijs

Wat bepaald nu eigenlijk de prijs voor de betonplaten, dat is een veelgestelde vraag. De betonplaten prijs wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder de betonkwaliteit van de betonplaat.

Betonplaten leggen

Wilt u de betonplaten zelf leggen of laten leggen? En welke betonplaten kunt u zelf leggen en welke niet. Dit is afhankelijk van het soort betonplaat en de mogelijkheden die u zelf heeft.