Stelconplaten leggen

Bij timmerman beton geven wij u uitleg over het stelconplaten leggen. Waar moet u op letten en wat zijn de mogelijkheden. Dit doen wij aan de hand van een paar stappen.

Stap 1 Kies uw stelconplaten en plan uw werken

Voordat u met het stelconplaten leggen begint, kiest u de geschikte stelconplaten uit ons assortiment, die voor uw toepassing geschikt zijn. Laat u in uw keuze niet alleen leiden door de prijs, maar vraag onze adviseurs om degelijk en goed advies. Voor elke toepassing zijn er namelijk verschillende soorten stelconplaten. Zo zijn er diverse betonkwaliteiten en wapeningen die de plaat sterk maken. Tevens is er de keuze uit een stelconplaat met of zonder hoeklijn. Ook zit er een verschil wat de stelconplaten prijs bepaald. Laat u goed adviseren door de experts van Timmerman Beton.

Kies u stelconplaten

Stap 2 Bereid de ondergrond van uw stelconplaten voor

Voordat u met het stelconplaten leggen begint, moet de ondergrond voldoende draagkracht hebben. Het beste is om de ondergrond af te graven tot minimaal 40 à 50cm van bovenkant pijl plaat. Bij een slechte ondergrond dient u te werken met een ondergrond voorzien van wegenbouwdoek. Dit komt vaak voor bij een slechte ondergrond, zoals veen, steengrond etc. De bodemgesteldheid is mede bepalend voor de draagkracht van de ondergrond. 
Na het afgraven dient de ondergrond uit een goed verdicht zand pakket (minimaal 30cm) te worden opgebouwd, waarvan de laatste 5-10cm met een grof zandsoort (spuitzand) te worden aangebracht. Door het grove zand aan de toplaag kan de stelconplaat zich beter zetten en is dit beter voor de waterafvoer onder de stelconplaten.  
De gewenste zand verdichting krijgt u door in het algemeen het zandbed in twee richtingen mechanisch te verdichten(trilplaat). Het zandbed dient uit meerdere lagen te worden opgebouwd. Iedere zandlaag dient in twee richtigen en gelijkmatig te worden afgetrild. Let hierbij op dat u de stelconplaten op een afschot legt, zodat het water makelijker en beter wordt afgevoerd. Hiervoor wordt meestal een een minimaal afschot aangehouden van 0,5%. Het mooiste en handigste is om uw zandbaan af te rijden met behulp van laserbak, vraag hiervoor uw plaatselijke loonwerker of infomeer bij Timmerman Beton welk bedrijf hierin gespeciliaseerd is.
Voor het stelconplaten leggen dient het geëgaliseerde en afgetrilde zandbed met de toplaag van een grof zandsoort losgemaakt te worden met een hark. Hierdoor kan de stelcon plaat zich makkelijker en beter kan zetten. Hieronder vindt u nog enkele aandachtpunten:

-  De verdichtingsgraad ( proctorwaarde ) moet tenminste 98% zijn.

-  De beddingsconstante moet tenminste 0.06 mm ( % CBR ) bedragen.

-  Zand voor aanvullen of ophogen moet voldoen aan de standaard RAW bepalingen 1990 Art. 22.06.03.

-  Het zand voor het zandbed moet bestaan uit grof zand zoals omschreven in de standaard RAW bepalingen 1990 Art. 31.4601 voor straatzand.

Stap 3 Stelconplaten leggen

Tijdens het plaatsen van de stelconplaten dient een voeg van 5 mm. tussen de betonplaten onderling te worden aangehouden. Dit kan eenvoudig door het plaatsen van afstand-houders.Plaats daarbij één afstandhouder per scheidslijn tussen twee betonplaten en wel op het smalste punt. De afstandhouders kunnen verwijderd worden nadat alle stelconplaten gelegd zijn. Vervolgens dienen de voegen te worden volgeveegd met schoon, droog, grof zand. Nadat het zand in de voeg is nagezakt, deze nogmaals navegen om een goede opsluiting te garanderen. De verharding met betonplaten dient vervolgens opgesloten te worden met een kleirug, opsluitband of anderszins.

Benodigd gereedschap zelf leggen:
gebruik haken voor het hijsen van de stelconplaten. In de stelconplaat zit een hijvoorzieningen waar de haken in vallen. U draait de haken een kwartslag en tilt de platen eenvoudig op. Gebruik beslist geen orgiginele stelconhaken(van eerder)

Stelconplaten leggen leggen met de vacuüm lifter 
Leggen vanaf de vrachtwagen is mogelijk met behulp van een facuümlifter. Aan de kraan van de auto wordt een lifter gehangen, zodat de platen opgepakt kunnen worden. De stelconplaten hoeven niet per se schoon te zijn als de platen opgepakt worden. Ook een oneffen oppervlakte kan opgepakt worden met de vacuümlifter. Timmerman Beton heeft zelf een vacuümlifter en kan in overleg ingezet worden. Vraag hiervoor een offerte aan.